ALUMNI  TEACHING STAFF MEMBERS      

V.RANGANIVAS

HISTORY

M.JAWAHARLAL NEHRU           

COMMERCE

R.PURUSHOTHAMAN                  

CORPORATE SECRETARYSHIP

S.SENTHILKUMAR                       

CORPORATE SECRETARYSHIP

L.HARIKRISHNAN            

MATHS

MEDHA                                            

MATHS

N.JAYASUDHA                                  

ENGLISH

C.MANIKANTAN               

HINDI

S.SAHAYAJOTHI                

MATHS

C.KARPAGAVALLI            

ENGLISH

C.MANJU                             

ENGLISH

S.M.MANIMEGALAI                     

B.C.A

M.KOTTEESWARI             

COMMERCE

R.MAHALAKSHMI            

COMMERCE

R.JANANI                            

ENGLISH

P.SUGANYA                         

MATHS

S.MALARVIZHI                  

COMMERCE

S.PONNARASI                                

ENGLISH

R.VELU                                             

ENGLISH

G.RADHAKRISHNAN                   

ACCOUNTING FINANCE

V.L.GOVINDARAJAN                   

COMMERCE

C.SARAVANAN                              

ECONOMICS

S.PRABHAKARAN             

B.Sc COMPUTER  SCIENCE

R.DEEPA                                          

B.Sc ELECTRONIC SCIENCE

M.BRAMILA                                   

MATHS

S.DEEPA PRIYA                  

STATISTCS

D.VAISHNAVI                                 

VISUAL COMMUNICATION

B.VINAYAGAM                              

ECONOMICS

S.G.SHANKAR                                

PLACEMENT

U.KANMANI                                   

CORPORATE SECRETARYSHIP

ALUMNI NON TEACHING STAFF MEMBERS

A.CHANDRA                                   

S.SUNDARESAN                

M.KALAIVANAN               

A.RAJESH                            

H.GNANA SEKAR