COLLEGE COUNCIL                                             COLLEGE COMMITTEE

 

Dr. (Smt.) G.Kalvikkarasi, M.A., M.Phil., Ph.D.

Principal

Sri Vummidi Sreehari, B.Sc.
President & Trustee

Dr. S. Veeramani,M.A.(Eco).,M.A.Eng).,M.Phil.,

P.hD., P.G.D.M.M.,

Associate Professor, Dept. of Economics

Sri M.V. Cunniah Chetty, B.Sc., B.Com.
Managing Trustee

Dr. M. Jawaharlal Nehru, M.Com., M.Phil., Ph.D.

Assistant Professor & Head, Dept. of Commerce

Sri C. Venkatachalam, B.Com., D.B.M.
Trustee

Dr. S. Purushothaman, M.Com., M.Phil., PhD.

Assistant Professor & Head, Dept. of Corp.Sec.Ship.,

Sri V. Sethuram
Trustee

Ms. K. Baby, M.A., M.Phil.

Assistant Professor & Head, Dept. of Tamil

Sri V.R. Bakthavatsalam, M.A., D.S.S.A., M.I.P.M.
Trustee

Ms.Mehdha, M.Sc., M.Phil.,

Assistant Professor & Head, Dept. of  Mathematics

Sri M.Venkatesaperumal, B.A., F.C.A.
Trustee & Honorary Secretary

Smt.V.Kayalvizhi,M.A.,M.Phil.,

Assistant Professor & Head, Dept. of  Historical Studies

Dr. Pravin Tellakula, M.B.B.S., D.O., FIACLE (Australia)
Trustee

Dr. K. Sridhar, M.A., M.L.I.S., M.Phil., Ph.D.

Librarian

Sri T. Manoharan, M.A., M.Phil.
Superintendent

Dr. M. Kulothungan, B.Co-op., M.P.Ed.,M.Phil.,Ph.D.

Director of Physical Education

Sri S.Shanmugam,M.A.,M.Phil.,

Assistant Professor, Dept. of Economics,

Elected Member